Algemene voorwaarden

Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van typefouten.

Kosten

Verzendkosten zijn afhankelijk van bedrag van aanschaf: Vanaf een bedrag van € 100,- is verzending gratis. Daaronder bedragen de verzendkosten € 6,90. Bij afhaal in de winkel zijn er uiteraard geen extra kosten.

Voorwaarden

Indien U een bestelling plaatst bij LowBudgetPC door middel van het bestelformulier van deze site, door het bestellen via e-mail of telefoon of in de winkel vestiging, dan aanvaardt U onderstaande voorwaarden als zijnde van toepassing. Tevens komt op het moment van bestelling een overeenkomst tot stand tussen U en LowBudgetPC volgens onderstaande voorwaarden.

LowBudgetPC heeft het recht bestellingen te weigeren. De klant zal hiervan binnen drie dagen op de hoogte gesteld worden met opgaaf van reden.

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van LowBudgetPC totdat deze zijn betaald. Het risico voor beschadiging of verlies van de bestelde producten is voor risico van de klant vanaf het moment dat deze de artikelen heeft ontvangen.

Alle artikelen hebben een garantietermijn van 12 maanden vanaf factuurdatum tenzij anders vermeld. Voor LowBudgetPC computer systemen geldt een garantietermijn van 2 jaar. Indien U een beroep wenst te doen op garantie dient U contact op te nemen via email, per telefoon of persoonlijk in de winkel. Pas na mondelinge of schriftelijke acceptatie van LowBudgetPC kan het artikel worden verzonden of ingeleverd. In andere gevallen zal eerst gepoogd worden het probleem op afstand te verhelpen.  Kosten voor verzending naar LowBudgetPC zijn voor rekening klant. Bij een gebleken defect zijn alle overige kosten binnen de garantie termijn voor rekening van LowBudgetPC. Mocht het artikel na onderzoek niet defect blijken - oorzaak blijkt virus, softwarematig, verkeerde handeling etc.- dan wordt 35 Euro onderzoek kosten in rekening gebracht met eventuele kosten voor verzending en/of kosten voor herstel. Dit bedrag dient te worden betaald voor retour zending of bij afhaal.

Binnen fabrieksgarantie: Voor de garantie gelden de voorschriften en voorwaarden van de fabrikant. Zie de site van de betreffende fabrikant voor meer info.

Wettelijke garantie: Buiten de fabrieksgarantie kan sprake zijn van wettelijke garantie afhankelijk van het product. Mede vanwege de snelle ontwikkelingen op computer gebied geldt voor computers een te verwachten (economische) levensduur van 3 jaar. Bij een defect na de fabrieksgarantie maar binnen drie jaar wordt de oplossing van geval tot geval bekeken binnen de wettelijke normen. Bij vervanging van onderdelen wordt in deze situaties gewoonlijk een beperkt deel van de kosten in rekening gebracht (levensverlengende reparatie). 

Belangrijk: In geval van beroep op garantie i.v.m. een defect aan een PC systeem dient de gehele computerkast aangeboden te worden t.b.v. reparatie. Indien u zelf of een ander dan LowBudgetPC een poging tot reparatie onderneemt of heeft ondernomen vervalt de garantie. Het is wel toegestaan hardware bij te plaatsen zoals bijvoorbeeld PCI kaarten, opticals, SSD's of harde schijven. Om deze reden plaatst LowBudgetPC geen garantiestickers als verzegeling. Zelf ( laten ) repareren van defecten of pogingen daar toe is echter niet toegestaan.

Indien de artikelen zijn verstuurd (gekocht op afstand) dan heeft de klant het recht artikelen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren en de overeenkomst met LowBudgetPC te ontbinden, zonder opgaaf van reden. Kosten van retourzending (zoals portokosten) zijn voor rekening klant. Voor klant tot verzending overgaat dient deze LowBudgetPC via een email in te lichten. Voorwaarde voor retourzending is dat de artikelen in de originele verpakking, geheel compleet, goed verpakt en onbeschadigd bij LowBudgetPC arriveren. Na controle op beschadiging zal LowBudgetPC het betaalde bedrag binnen één week na ontvangst van de retourzending terugstorten op een door de klant aan te geven bank- of girorekening.

Indien de artikelen zijn gekocht/afgehaald in de winkel kunnen deze gewoonlijk uiterlijk 8 dagen na datum kassabon retour gebracht worden. Ook hier dient zowel verpakking als artikel onbeschadigd te zijn. Uitgezonderd zijn PC's, laptops, monitoren, kabels en software. Daar hier (aanschaf in winkel) geen sprake is van een wettelijke verplichting kan LowBudgetPC besluiten een artikel toch niet retour te nemen.

Indien artikelen niet compleet of  beschadigt bij de klant aangekomen zijn, dan dient deze hier zo spoedig mogelijk melding van te maken via het e-mail adres van LowBudgetPC. De melding dient uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen gedaan te zijn. Na deze termijn geldt dat de bestelde artikelen de klant in goede staat en compleet bereikt hebben.

Indien op voorraad worden de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen verzonden. Mochten de artikelen niet op voorraad zijn dan is de levertermijn uiterlijk 3 weken. Na het verstrijken van deze leveringstermijn heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel reeds betaalde bedragen voor artikelen waarvan de leveringstermijn is verstreken worden door LowBudgetPC binnen één week na ontbinding terug gestort op een door de klant te noemen bank- of girorekening.